Indbydelse til arrangement

Print indbydelse   ID 1731   

Club Danois

 

OBS: Tilmeldingsfristen er overskredet
Der er spærret for yderligere tilmeldinger.

 

http://www.club-danois.com/uploads/Fle/image001.jpg 

 

GENERALFORSAMLING 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Club Danois

Fredag den 02. marts 2018 kl. 10.30

  

Tilmelding UDEN frokost!

 

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling

fredag, den 02. marts 2018 kl. 10.30

 

Registreringen åbnes kl. 09.30, hvorefter der serveres kaffe/te croissanter, vand og juice.  Kom venligst i god tid, idet generalforsamlingen påbegyndes kl. 10.30. Er generalforsamlingen ikke afsluttet kl. 13.00, afbrydes den midlertidigt for indtagelse af frokost - og generalforsamlingen fortsættes umiddelbart herefter. 

Vi ser gerne, at medlemmerne tilmelder sig. Det gør det lettere at tilrettelægge arrangementet praktisk. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til generalforsamlingen, uanset om man tilmelder sig inden eller ej. Det letter dog registreringen og den praktiske tilrettelæggelse, hvis tilmelding er modtaget. Uden tilmelding til generalforsamlingen, bedes medbringes en kvittering på selve dagen for indbetalt kontingent. Ifølge vedtægterne kan kun medlemmer deltage i generalforsamlingen.

Hvis deltagelse i generalforsamlingen ikke er mulig, kan en fuldmagt udfyldes.

Vi beder alle medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, om at sende eventuelle kommentarer til formanden.

 

Generalforsamlingen afholdes  på:

 

Beachcomber French Riviera

3550 Route des Dolines, Antibes

Sophia- Antipolis

06410 BIOT

contact@hotel-resort-frenchriviera.com

Telf.: +33 4 92 96 68 78

GPS coordinates :

Longitude : 43.62016480894721, Latitude : 7.06028971401679

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 

 

1. Valg af dirigent  

 • Bestyrelsen foreslår Per Møller 

    Er der andre kandidater ? 

2. Beretning om foreningens virksomhed  

 • Bestyrelsens beretning herunder indlæg vedr. situationen i kassererfunktionen 2016 v. Hans Nielsen, Revisor Club Danois 

3. Fremlæggelse af et revideret regnskab til godkendelse , Balance

 • v/ Hans Bender 

4. Forslag fra bestyrelsen  

5. Forslag fra medlemmer  

6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 

    v/ Hans Bender 

 • Kontingent for 2019 – Samme som for 2018.  

EUR 125 for familie og EUR 73 for enkelt medlemskab 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Kandidater 

 • Henrik Engell-Jensen – Ikke på valg

 • Nick Worm – På valg. Villig til genvalg.

 • Hans Bender – Ikke på valg.

 • Jesper Bitsch – På valg - ønsker ikke genvalg.

 • Dorthe Brøchner Petersen – På valg. Villig til genvalg.

 • Rie Nygård – Ikke på valg. 

Nye kandidater 

 • Erling Holst - Nyvalg

 • Hans Mikkelsen - Nyvalg

 • Jens Nygård - Nyvalg 

Andre kandidater: Venligst e-mail klubben eller et medlem af bestyrelsens 

8. Valg af suppleanter - Kandidater 

 • Jesper Bitsch – Nyvalg

 • Christina Stoltenberg Perret er på valg. Villig til genvalg. 

Andre kandidater: Venligst e-mail klubben eller et medlem af bestyrelsen

 

 

 

9. Valg af revisor  

 • Ingen kandidater. Hvem er villig til nyvalg? 

10. Valg af revisorsuppleant  

 • Ingen kandidater. Hvem er villig til nyvalg? 

11. Eventuelt 

 • Ingen punkter 

Yderligere bilag: Fuldmagtsblanket

                            Tilmeldingsblanket

 

Tid: Fredag, den 02. marts 2018, kl. 10.30 (registrering fra kl. 9.30)

Pris: 42€ ved deltagelse i frokost: 2-retters menu med 1/3 vin, vand og kaffe

Uden frokost er deltagelse gratis

 

Tilmelding: senest mandag, den 26. februar 2018 

HELST via Club Danois’ hjemmeside www.club-danois.com eller med check til Club Danois c/o Helle Pinto – 2702 ch. de sainte Colombe – 06140 Vence.

 

 

Pris - betaling sker on-line ved tilmelding:
€0.00 pr. deltager (Ikke-medlemmmer betaler €0.00).
€0.00 pr. barn.

Tilmelding:
Senest: Mandag den 26. februar 2018.

Tilmelding er først gyldig, når evt. betaling er modtaget.


Se regler for afmelding her (åbner nyt vindue)