Indbydelse til arrangement

Print indbydelse   ID 1799   

Club Danois

 

 

CLUB DANOIS                               GRØN VANDRETUR MAJ 2019

 

 

 

                   MONT ARPASSE fra PLAN du VAR

 

 

 

                          Onsdag 8. maj 2019  kl. 10.30

 

 

                    

 

Kører man mod nord ad Digne-vejen (D 6202) oplever man hvordan Var-dalen gradvis bliver snævrere og siderne mere stejle. Ved Plan du Var, hvor Vesubie floden fra øst munder ud i Var floden, er der mod øst en stejl bjergside. Hvad man ikke ser, er at der inde bagved ligger et stort plateau hvor højdepunktet er Mont Arpasse. Dette er målet for den grønne vandretur i maj. Vi lægger ud fra Plan du Var. Ad en gammel muldyrsti når vi zigzag op til plateauet hvor vi ser ned i de snævre slugter hvor Var og Vesubie floderne løber.   I en bue når vi op til toppen, Mont Arpasse.  Her er der lunch med udsigt mod nord til de sneklædte alper og mod syd ud til Middelhavet. Tilbage til Plan du Var kommer vi ad en lidt anden rute.  

Tur-fakta*: Samlet vandretid: ca. 5 timer. Distance: ca. 9 km. Stigning: ca. 550 meter.  

Tur-niveau: Middel (3)

Tilmelding: Senest mandag 6. maj kl. 18.00 på e-mailadresse:  gramlarsf@gmail.com.  

Oplys samtidig mobiltelefon nummer hvor du/I kan træffes i timerne inden turstart. I tilfælde af regn aflyses. Ring evt. for at høre nærmere. 

Mødested og -tid: Parkeringspladsen lige vest for Var floden, over den smalle bro ved Plan du Var (se kørselsvejledning) kl. 10.15. Koordinater: N: 43¤ 51´ 20´´ - E: 07¤ 11´ 50´´ 

Start kl. 10.30. Mobil-tlf. ved evt. forsinkelse:  06 13 08 38 40 eller 06 02 50 11 15.  

Kørselsvejledning: A8- Sortie 52 - Herfra ad Digne vejen (M6202) nordpå helt til Plan du Var. Ved indkørslen til Plan du Var, lige efter byskiltet [PLAN DU VAR] er der, på venstre hånd, en lille, ensporet, bro, som fører over Var floden. Den tager vi og straks på den vestlige bred køres helt til venstre ned ad en lille bakke og frem til en rundkørsel hvor der er god parkering i venstre side af vejen. Her mødes vi! 

Deltagelse i vandreturene sker på eget ansvar. 

Klubbens medlemmer er dækket af en forsikring.

Arrangører: Birgitte Welsch Hjorth: 06 13 08 38 40, Lars Freng Gram:  06 02 50 11 15 e-mail: gramlarsf@gmail.com   

*): TUR-FAKTA:    

Samlet vandretid = effektiv vandretid (ca. 2/3) + pauser (ca. 1/3). 

Distance: Samlet længde fra start til slut ad den planlagte rute. Stigning (”højdemeter”): Summen af alle stigninger, små og store på hele turen. Er der væsentlig forskel på stigning og fald angives begge. 

Tur-niveau: Inddelingen følger ”Les Guides Randoxygene”, udgivet af Conseil General des Alpes-Maritimes. Her inddeles turene efter deres sværhedsgrad (niveau/difficulté): 

Let (facile): En tur uden væsentlige vanskeligheder (fysiske og tekniske), generelt med stigning/fald på mindre end 350 meter og en effektiv vandretid på 1½ - 3 timer. En tur egnet for alle vandrere, også dårligt trænede. 

Middel (moyen): En tur med moderate vanskeligheder (fysiske og tekniske), generelt med stigning/fald på 350 -650 meter og en effektiv vandretid på 3 – 4 timer. En tur egnet for alle normalt trænede vandrere. 

Svær (sportif): En tur med flere vanskeligheder (fysiske og tekniske), generelt med stigning/fald på over 650 meter og en effektiv vandretid på 4-6 timer. En tur reserveret for trænede vandrere.  

Den enkelte tur kan herefter beskrives på en  

5-trins skala: 1: let, 2: let/middel, 3: middel, 4: middel/svær, 5: svær.   

 

Pris - betaling sker on-line ved tilmelding:
€0.00 pr. deltager (Ikke-medlemmmer betaler €0.00).
€0.00 pr. barn.

Tilmelding er først gyldig, når evt. betaling er modtaget.


Se regler for afmelding her (åbner nyt vindue)