Indbydelse til arrangement

Print indbydelse   ID 1859   

Club Danois

 

OBS: Tilmeldingsfristen er overskredet
Der er spærret for yderligere tilmeldinger.

Så er der ny dato for generalforsamlingen 2020 

 

 

 

 

Generalforsamling 2020 og Welcomehomeparty kun for medlemmer

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Club Danois 

Søndag den 13. september 2020 kl. 10.30

Uden frokost

 Registreringen åbnes kl. 09.30, hvorefter der serveres kaffe/te croissanter, vand og juice. Kom venligst i god tid, idet generalforsamlingen påbegyndes kl. 10.30. Er generalforsamlingen ikke afsluttet kl. 13.00, afbrydes den midlertidigt for indtagelse af frokost – og generalforsamlingen fortsætter umiddelbart herefter. 

Vi vil gerne have, at alle medlemmerne, der deltager i generalforsamlingen, tilmelder sig. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til generalforsamlingen, uanset om man tilmelder sig inden eller ej. Det letter dog registreringen og den praktiske tilrettelæggelse, hvis tilmelding er modtaget. Uden forhånds tilmelding til generalforsamlingen, bedes medbringes en kvittering for indbetalt kontingent. Ifølge vedtægterne kan kun medlemmer deltage i generalforsamlingen. 

Hvis deltagelse i generalforsamlingen ikke er mulig, kan en fuldmagt udfyldes. 

Vi beder alle medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, om at sende eventuelle kommentarer til formanden. 

Generalforsamlingen afholdes på:

Resort Mouratoglou

Beachcomber French Riviera 

3550 Route des Dolines, Antibes 

Sophia- Antipolis 

06410 BIOT 

contract@hotel-resort-frenchriviera.com 

Tlf.: +33 4 92 96 68 77 

Gps coordinates: 

Longitude: 43.6201648094721, Latitude: 7.06028971401679 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Per Møller 

Andre kandidater: Send venligst e-mail til klubbens sekretariat.

2.  Beretning om foreningens virksomhed.

Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af et revideret regnskab til godkendelse. Balance. 

v/ Peter Udsen. 

4. Forslag fra bestyrelsen.

    Ingen.

5. Forslag fra medlemmerne.

    Ingen.  

6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår

v/ Peter Udsen 

Kontingent for 2021.

Husstandmedlemsskab: 85 €, Enkeltmedlemsskab: 45 €

Firma > 6 medlemmer: 480 € 

Firma < 7 medlemmer: 195 €

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Kandidater 

Nick Worm – på valg – villig til genvalg 

Jens Nygård – på valg – villig til genvalg 

Dorthe Brøchner Petersen – på valg - ikke villig til genvalg 

Rie Nygård – ikke på valg

Hans N. Mikkelsen – ikke på valg

Peter Udsen – på valg – villig til genvalg

Bestyrelsen foreslår Jana Blazkova som nyt medlem.

Andre kandidater: Send venligst en e-mail til klubben eller et medlem af bestyrelsen. 

8. Valg af suppleanter –

    Andre kandidater: Send venligst en e-mail til klubbens sekretariat. 

9. Valg af revisor 

Jesper Bitsch – villig til genvalg

Andre kandidater: Send venligst en e-mail til klubbens sekretariat.  

10.Valg af revisorsuppleant 

Hans Nielsen – villig til genvalg

Andre kandidater: Send venligst en e-mail til klubbens sekretariat.  

11.Eventuelt

 

Yderligere bilag: Fuldmagtsblanket 

 

                        Tilmeldingsblanket 

 

 

 

Tid: søndag den 13. september 2020 kl. 10.30 (registrering fra kl. 9.30) 

Pris: Uden frokost er deltagelse gratis. 

Tilmelding: 10. september 2020

Tilmelding:
Senest: Torsdag den 10. september 2020.
Deltagerantallet er begrænset til 60.