TIPS OG LINKs

 

Sommerhus i DK

 

 

 

Foranlediget af diverse og meget frustrerende artikler for få måneder siden udsendt af Club Danois som e-mails til medlemmerne vedr. en risiko for, at udenlandsdanskere bosiddende i Frankrig som pensionister og med sommerhus i Danmark måske bliver skattepligtige i Danmark i forbindelse med gennemførelse af en ny planlov, der giver ret til helårsbeboelse for pensionister efter 1 års ejertid af deres sommerhus, har jeg rettet skriftlig henvendelse til min partifælle, erhvervsminister Brian Mikkelsen, under hvem planloven sorterer.

 

Han har nu svaret mig efter at have forelagt mit konkrete spørgsmål om skattepligt eller ej for skatteministeren, der har svaret flg. (jeg citerer):

 

" Som skatteminister kan jeg ikke tage stilling til konkrete skattespørgsmål, men vil understrege, at den nye planlov ikke kommer til at skærpe skattepligtsforholdene for pensionister i udlandet.

 

Med vedtagelse af lovforslaget om ændring af planloven vil pensionister få ret til at anvende et sommerhus som helårsbolig efter blot et års ejertid. Hidtil har pensionister først opnået denne ret efter 8 års ejertid.

 

SKAT har i den forbindelse udsendt et udkast til såkaldt styresignal, hvorefter et sommerhus ikke udgør bopæl for en pensionist, blot fordi det efter 1 års ejertid efter planloven lovligt kan benyttes som bolig hele året.

 

For at et sommerhus kan anses for en bopæl, vil der dermed alene blive lagt vægt på sommerhusets anvendelse, ligesom det skal være egnet til helårsbeboelse, jf. i øvrigt gældende praksis. At sommerhuset efter planloven lovligt kan benyttes hele året tillægges derfor ikke vægt.

 

Styresignalet vil blive endelig udsendt, når lovforslaget om ændring af planloven er vedtaget ".

 

Jeg håber herefter, at klubbens pensionister med sommerhus i Danmark kan sove roligt om natten, ligesom jeg venligst anmoder om, at mit initiativ bliver offentliggjort.

 

Med venlig hilsen og god sommer

 

 

 

Mogens Røest-Hansen

 

 

 

Seneste 5 artikler Tips og Links


  2017-05-22: CD\'s Vedtægter af Jens Nygård  (kategori: Vedtægter)
  2017-03-25: Referat Generalforsamling 2017 af Carsten Dresfeldt  (kategori: Generalforsamling 2017)
  2017-03-03: Tilmeldingskupon af Carsten Dresfeldt  (kategori: Generalforsamling 2017)
  2017-03-03: 2. Bestyrelsens beretning af Carsten Dresfeldt  (kategori: Generalforsamling 2017)
  2017-03-03: 3. Resultatopgørelse af Carsten Dresfeldt  (kategori: Generalforsamling 2017)

Artikler efter kategorier

  Ambassader/konsulater  (2 artikler)
  Biler  (2 artikler)
  CD vejledninger  (12 artikler)
  Danes Worldwide  (2 artikler)
  Diverse  (2 artikler)
  Dødsfald  (2 artikler)
  Flytransport (1 artikel)
  Generalforsamling  (10 artikler)
  Generalforsamling 2014  (10 artikler)
  Generalforsamling 2015  (12 artikler)
  Generalforsamling 2016  (9 artikler)
  Generalforsamling 2017  (11 artikler)
  Internetbetaling (1 artikel)
  JURA  (2 artikler)
  Kørekort/Pas  (11 artikler)
  Lægens ord  (5 artikler)
  Nyhedsbreve 2009  (2 artikler)
  Nyhedsbreve 2010  (12 artikler)
  Nyhedsbreve 2011  (11 artikler)
  Nyhedsbreve 2012  (12 artikler)
  Nyhedsbreve 2013  (11 artikler)
  Nyhedsbreve 2014  (7 artikler)
  Nyhedsbreve 2015  (4 artikler)
  Nyt fra bestyrelsen 2012 (1 artikel)
  Nyt fra bestyrelsen 2013  (5 artikler)
  Sygesikring  (10 artikler)
  TV/radio/telefon  (8 artikler)
  Vedtægter (1 artikel)
  Vejrudsigt (1 artikel)
  Økonomiske forhold  (2 artikler)


Søgeformular

Kategori:

 

 

Søgeord:

 

 Kun hele ord

Søg i:

 Overskrift          Resumé

 Brødtekst