Bliv Medlem

 

Indmeldelse i Club Danois og samtidig online betaling af kontingent sker nederst på denne side. 

 

Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online HER.

 

 

Enkeltmedlemskab omfatter en person, som er stemmeberettiget på generalforsamlinger, samt hjemmeboende børn under 18 år.

 

Familiemedlemskab omfatter to personer der er samboende og som begge er stemmeberettigede på generalforsamlinger, samt hjemmeboende børn under 18 år

 

Firma/SCI/andet medlemskab  KLIK HER

 

Kontingentet for kalenderåret 2021 er 85 € for familiemedlemmer, 45 € for enkeltmedlemmer. Alle kontingenter udregnes på månedsbasis ved opkrævning.

 

Der gøres opmærksom på at deltagelse i klubbens arrangementer sker på eget ansvar.

 

Postadresse: Som postadresse bedes anført den adresse, hvortil bl.a. Club Danois bladet og breve ønskes tilsendt. Bemærk, at Postadresse2 er til brug for de tilfælde, hvor postadressen skrives på to linjer.

 

Betaling: Benyt venligst on-line betaling. Medlemskabet er først gældende, når betaling er modtaget.

 

Medlemskab: Husk at anføre type af medlemskab: Husstand eller Enkelt

Når felterne er udfyldt, trykkes på "Send" knappen. Man kan starte helt forfra ved at trykke på "Slet alt" knappen. Obligatoriske rubrikker er markeret med en stjerne (*).
Bemærk: Når du angiver din e-mail adresse, får du tilsendt en e-mail med kopi af din indmeldelse og bekræftelse af evt. online betaling.

Kommentarer: Anfør her venligst fødselsår og primær residens F/DK.

 


* Efternavn

* Fornavn

Ægtefælle/samlever

Efternavn

Fornavn

* Postadresse1

Postadresse2

* Postnummer

* By

* Land

* Telefon

E-mail

Betaling

 Online     (OBS: Det er kun muligt at melde sig ind i Club Danois ved online betaling).

Medlemskab

 Husstand  Enkeltmedlem

Kommentarer

Sikkerhedstjek

Skriv tegnene på billedet her:

CAPTCHA code