Skatteforhold

 

Denne side handler om skatteforhold af interesse for mange af foreningens medlemmer.

 

En del af artiklerne stammer fra klubbens tidligere skatteudvalg og den tidligere forening REDAN.

 

Under skatteforhold offentliggøres artikler om skattemæssige forhold og i øvrigt hermed relaterede artikler af økonomisk karakter, som antages at have relevans for medlemmerne af Club Danois.

 

 

Club Danois er ikke ansvarlig for indhold. Der modtages artikler af alle der har noget på hjerte om vores skatteforhold.

 

Seneste 5 artikler fra Skatteudvalget


  2017-04-15: Ny sommerhusregel er farlig for udenlandsdanskere af Modtaget fra Frans Thomsen, Statsaut. revisor  (kategori: Nyt fra Skatteudvalget)
  2016-07-12: Refundering af fransk skat af Club Danios  (kategori: Fransk skat)
  2016-07-11: Øget interesse for ny dobbeltbeskatningsaftale af Club Danois  (kategori: EU og dobbeltbeskatning)
  2016-05-12: Skattefælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet af Club Danois  (kategori: Pensioner)
  2016-03-30: Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig af Club Danois orienterer  (kategori: Avanceskat ejendomme)

Artikler efter kategorier

  Arveret  (4 artikler)
  Avanceskat ejendomme  (4 artikler)
  CMS Bureau Francis Lefebvre  (4 artikler)
  Dansk forskudsopgørelse (1 artikel)
  Dansk selvangivelse  (2 artikler)
  DBO Danmark-Frankrig  (2 artikler)
  EU og dobbeltbeskatning  (7 artikler)
  Firma beskatning (1 artikel)
  Fransk formueskat  (2 artikler)
  Fransk skat  (6 artikler)
  Fransk skat af danske pensioner  (2 artikler)
  Kommissorium (1 artikel)
  Lejeværdiskatter  (2 artikler)
  Nyt fra Skatteudvalget  (18 artikler)
  Ophold i Danmark  (2 artikler)
  PAL-skat (1 artikel)
  Pensioner  (2 artikler)
  Prélevement sociaux (1 artikel)
  REDAN  (3 artikler)
  Refusion af dansk udbytteskat (1 artikel)
  Sygesikring (1 artikel)
  Tjenestemandspension (1 artikel)


Søgeformular

Kategori:

 

 

Søgeord:

 

 Kun hele ord

Søg i:

 Overskrift          Resumé

 Brødtekst