Medlemmers afbud til forudbetalte arrangementer


Melder et medlem afbud til et forudbetalt arrangement før tilmeldingsfristens udløb, vil det indbetalte beløb blive refunderet minus et afmeldingsgebyr på 10€. Dette gælder fra 1. januar 2016 og gælder selve afmeldingen – uanset antal deltagere.
(Se nyhedsbrev sendt 30. november 2015)

Har der været tale om at indbetale et depositum, som en del af den samlede turudgift, vil der i hvert enkelt tilfælde på indbydelsen blive redegjort for tilbagebetalingssituationen.

Modtager foreningen et afbud efter tilmeldingsfristens udløb, vil det indbetalte beløb sædvanligvis ikke blive refunderet. Dog tilbagebetales beløbet, såfremt der er medlemmer på venteliste, som ønsker at overtage den ledige plads. Også i de situationer, hvor eksempelvis et hotel pr. kulance ikke opkræver for fortæring eller værelser, tilbagebetales det beløb, som foreningen får tilbagebetalt af hotellet/restauranten. Øvrige udgifter til et givent arrangement eksempelvis bustransport, forudbetalte entrebilletter og lignende kan ikke refunderes.

 

Foreningen skelner ikke mellem afbud forårsaget af sygdom eller anden grund.

Venteliste

Vær opmærksom på, at nogle arrangementer kan være overtegnet, hvorfor, du kun kan tilmelde dig på venteliste. Hvis du tilmelder dig venteliste, skal du være opmærksom på, at du skal give bankoplysninger, men at pengene først trækkes fra din konto, hvis du rykker fra venteliste til deltagerliste.